Conditions of online sales

Na temelju članka 4. t. 26. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne Novine“ br. 82/2013) i članka 43. Općih uvjeta prijevoza tvrka Particula d.o.o. utvrđuje slijedeće:

Opći uvjeti online prodaje voznih karata

 

1. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim općim uvjetima online prodaje voznih karata utvrđuju se uvjeti prema kojima će pružatelj usluga prodaje voznih karata Particula d.o.o.  na svojim internet stranicama www.particula.hr pružati uslugu online prodaje voznih karata.

 

2. Ugovor o prijevozu

Članak 2.

Particula d.o.o. pruža uslugu prodaju voznih karata za linije odnosno polaske određene na internet stranicama www.particula.hr.

Pri kupnji  vozne karte putem interneta mjesto za sjedenje u polaznom smjeru je osigurano te se naknada za isto naplaćuje prema važećem cjeniku tvrtke Particula d.o.o.

Bez kupnje vozne karte nije moguća rezervacija sjedala.

Kupac prilikom online kupovine određuje mjesto sjedenja za kupljene karte, određeno prema dostupnim slobodnim mjestima  na dan putovanja.

Ukoliko je putem interneta kupljena povratna vozna karta, prilikom povratka potrebno je kontaktirati tvrtku Particula d.o.o. te rezervirati sjedište u autobusu putem telefona ili e-mail adrese, ukoliko već pri kupnji nije naznačeno vrijeme povratka.

Smatra se da je Ugovor o prijevozu sklopljen nakon uspješno obavljene transakcije plaćanja, nakon čega se vozna karta  dostavljaja  kupcu putem e-mail adrese.

 

3. Dostava potvrde o kupljenoj voznoj karti

Članak 3.

Potvrdu o kupljenoj voznoj karti, kupac je obavezan ispisati ili zapisati broj transakcije i broj PIN-a te isti  ponijeti sa sobom na putovanje. Prilikom ulaska u autobus  kupac predočuje ispisanu potvrdu ili broj transakcije i broj PIN-a  sa svojim imenom i prezimenom,  voznom osoblju i od istog dobiva voznu kartu, koju je dužan čuvati tijekom cijelog putovanja.

 

 

4. Naknade i način plaćanja

Članak 4.

Informacije o cijenama voznih karata dostupne su na internet stranicama www.particula.hr.

Vozne karte na internet stranici moguće je platiti putem paypal sučelja, te je potrebno prethodno otvoriti račun na paypal servisu. Korisnik na paypal servisu može plaćati Mastercard, Maestro, Visa, American Express i Discover kreditnim i debitnim karticama.

Obročno plaćanje nije dozvoljeno.

 

5. Rokovi za prodaju

Članak 5.

Vozne karte iz članka 2. ovih Općih uvjeta mogu se kupiti na online stranicama www.particula.hr najkasnije 12 sati u prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu.

 

6. Povrat naknade za prijevoz

Članak 6.

Prijevoznik se obvezuje vratiti putniku naknadu za prijevoz umanjenu za iznos od 15% na ime manipulativnih troškova, ako putnik odustane od putovanja i podnese zahtjev prijevozniku  u međunarodnom linijskom prijevozu najkasnije 6 sati prije početka putovanja

Ukoliko putnik prijevozniku podnese zahtjev za  povrat naknade za prijevoz neiskorištenog dijela povratne vozne karte u roku važenja iste, prijevoznik će od plaćene cijene povratne vozne karte odbiti cijenu prijevoza u jednom pravcu sa odgovarajućom komercijalnom povlasticom i 15% na ime manipulativnih troškova te će razliku isplatiti putniku.

Povrat se ostvaruje na osnovi ispunjenog obrasca Zahtjev za povrat naknade za prijevoz, dostupnog na ovom linku.

Rok važenja povratne vozne karte računa se od dana započetog putovanja.

Povrat naknade za prijevoz isplaćuje se isključivo na račun koji je naveden u Zahtjevu za povrat naknade za prijevoz.

 

7. Izmjena termina polaska

Članak 7.

Izmjena termina polaska za voznu kartu kupljenu putem interneta nije moguća. U slučaju promjene termina potrebno je podnijeti zahtjev za povrat kupljene vozne karte te kupiti novu voznu kartu.

 

8. Dodatne informacije

Članak 8.

Za sva dodatna pitanja o prodaji voznih karata putem interneta molimo Vas kontaktirajte:

Particula d.o.o.

Vukovarska 239a

10 000 Zagreb

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9. Završne odredbe

Članak 9.

Prijevoznik može mijenjati ove Opće uvjete u skladu sa svojom poslovnom politikom te važećim zakonskim propisima i uredbama EU.

Članak 10.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, putnicima su dostupni na internet stranici prijevoznika www.partiula.hr, a primljenjuju se od 30.11.2014.

 

Particula d.o.o.

 

Loading...
Loading...